Etiketter

, , ,

Det är något märkligt med Piaratpartiet och det framträder bara allt tydligare i de senaste dagarnas rabalder runt det bitvis sinnessvaga valmanifestet och inte minst Rick Falkvinges radiogroda om barnporr. Och jag läser och läser, mängder med bra texter av folk som med all rätta är kritiska till partiets politik och agerande. Men texterna lyser av vemod, av en önskan att det inte vore så här, av kärlek till piraterna och deras frågor.

Skribenter och debattörer med inflytande både i den gamla mediesfären och i den nya förklarar varför de vill rösta på Piratpartiet och varför det inte går. De reder ut vad partiet behöver göra bättre och uttrycker sitt stora stöd för många av de frågor som är piraternas. Även många av oss som har en mer skeptisk hållning till PP från början erkänner att de har många och stora poänger. Jag tänker wow, vilken bas att bygga på. Vilket annat parti kan vänta sig sådant stöd i blåsväder? Problemet är att många av partiets ledande företrädare inte ser det här. (En del gör.)Tvärtom känner de sig påhoppade av alla, alla. Det kan inte hjälpas att man får ett intryck av att PP inte alls förstått hur det parlamentariska spelet fungerar.

Kanske är problemet att de frågor som PP vill lyfta är just samtidens stora frågor. Så många vill att de här sakerna skall upp på agenden, så många ser den stora diskussion om både integritet i ordets allra vidaste bemärkelse och nödvändiga förändringar i vårt ekonomiska system som avgörande för framtiden. Alla dessa kvalificerade debattörer som sympatiserar med PP – kanske älskar de partiet till döds? Det är inte lätt att vara ett litet, nybildat parti och förväntas bära hela framtiden i sin famn. Att partiet i fråga dessutom i vissa delar verkar drivas av lika delar revanschlusta och okunskap gör inte saken bättre.

Frågorna är större än partiet, det är mina fem ören. Jag har heller aldrig trott på PP som ett forum för de här frågorna. Dessutom ligger det en smärtsamt skön ironi i att partiet som är för fri kunskapsspridning och fria idéer, på något vis försökt monopolisera samtidens största filosofiska spörsmål.

Annons