Etiketter

,

Svenskarna är ett djurintresserat folk och trots den enligt uppgift fullständigt ostoppbara, galopperande urbaniseringen lever många ännu nära naturen. Jag har dock lagt märke till att det när det kommer till fåglar, finns ett visst glapp mellan en liten grupp med fågelskådarambitioner och en stor grupp med lite mindre ambitioner. Det finns i den större gruppen en intressant folklig vokabulär som är väl värd att ta tillvara. Således: ”Några vanliga fåglar med sina folkliga benämningar. Ett utkast från de södra landsändarne”

örn – vråk

jättelik fågel, det måste ha varit en kungsörn – stor vråk

som någon sabla albatross – gråtrut

mås – alla upptänkliga sjöfågelarter med något vitt i fjäderdräkten

kråka – kråka, kaja, råka eller skata

en flock korpar – några råkor i ett träd

rälig, tjuvaktig skata – skata

gråsparvar – samtliga i landet förekommande småfågelarter

anka – anka, and, doppingar eller annat som ser knubbigt ut i vattnet

gåsajävel – gås av valfri art som just bajsat intill solfilten

trana – oftast en häger

stork – förvånansvärt ofta en häger det med

Annonser