Etiketter

, , ,

Svenskarna äro sekulära och självständiga, men på samma gång oerhört kollektivt sinnade. De följa gärna påbud så länge dessa inte ha religiös koppling. De tro mera på vetenskapen än på Gud och mera på sig själva än på auktoriteter. De anse sig ha uppnått ett tillstånd av modernitet som inte kräva vidare utveckling. De följa i sin livsföring nedanstående bud, men erkänna dem icke som kanon.

1. Du skall inga gudar hava. Det finns ingen mål och mening med vår färd, men det är resan som är mödan värd. Helst till Thailand.
2. Du skall icke missbruka. Missbruk är allt, som inte av hälsovårdande myndigheter är klart definierat som hälsosamt. Den allmänna moralen skall icke låta den gå ostraffad, som missbrukar något, vad det vara må.
3. Tänk på pensionen, så att du helgar den. Allt i ditt liv bör vara en förberedelse för den välsignade pensionen. Arbeta heltid, placera dina penningar så att de ger största möjliga avkastning. Låt inget komma mellan dig och det verkliga livet som du först förtjänat efter ett långt arbetsliv av förberedelse.
4. Hedras av din fader och din moder och hedra dina egna barn på samma vis. Kräv även att alla andra hedrar din barn, så att lärare ger dem fina betyg utan att de behöver anstränga sig och alla visar dem omsorg och aldrig söker näpsa dem utan låter dem leva i full frihet, oavsett hur de beter sig.
5. Du skall icke dräpa. Men om du ändå skulle råka dräpa, så kan du säga att det bara var på skoj du satte en pistol mot hennes panna och tryckte av. Och om du huggit någon i ryggen med en kniv kan du säga att du inte trodde man dog av sådant.
6. Du skall icke begå äktenskapsbrott. Det betyder att äktenskapet är ett brott mot individens frihet.
7. Du skall icke behöva stjäla. Som medborgare i världens finaste land har du rätt till det mesta. Stjäler du till exempel en platteve så är det ju för att du relativt sett är berövad denna teve som någon annan äger.
8. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa, utan i stället vinnlägga dig om att på sant transparent vis dokumentera och dela med dig av allt om alla dina människor. Den som inte vill publiceras på Facebook har något att dölja.
9. Du skall hava begärelse till din nästas hus och till allt som är hennes och som du vill ha. Ständig åtrå till nya ting är naturligt och förnöjsamhet med det egna mycket osunt.
10 Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru. Se punkt 6 och för övrigt: låt dig aldrig hindras av Jante – skaffa dig det du vill ha, så slipper du gå och begära.

Annonser