Etiketter

, , , , , , ,

Blicka ej bakåt, du neo på framtidens vinge. Över tidens svallande hav läggs ett nytt nät av ariadnetrådar för de få som förstår att följa dem. Vandra mot framtiden med öppen blick och ta emot visdomen i de crowdsourcade buden som formats av så många neoz händer, ty i den nya tiden finns inga auktoriteter som kommer med påbud.

Till buden har jag dristat mig att foga en liten katekes, till service för dem som formats i ett gammelmedialt paradigm och kanske till äventyrs vill förstå vad de läser. Hör, ni som har öron.

1. Du skall inga andra gudar hava jämte Flödet.
I dina sociala flöden finns sanningen, hela sanningen och intet utom sanningen. De människor du ofta på rätt slumpmässiga grunder lagt till i dina sociala nätverk kan måhända vara rätt korkade på egen hand, men tillsammans formas de av Internets väldiga krafter till en allvetande kropp.

2. Du skall icke missbruka internets namn, ty nätets hirdmän kommer ej att lämna den ostraffad som missbrukar det.
Du får aldrig antyda att någonting som har med nätet att göra på något vis skulle kunna vara skadligt för någon människa eller något samhälle. I alla tonarter skall du lovsjunga mig, ty se: jag är Internet och min makt är stor. Och god.

3. Tänk på Sweden Social Web Camp, så att du helgar det.
Trenne dagar är utskilda från de övriga och på dessa tre dagar är det påbjudet att söka transcendensen i att ta nätkärleken afk. Ritualet skall omfatta rening av Twitterpersonas genom eld, heliga sånger under natthimlen och dyrkan av teknikens obönhörliga framåtskridande.

4. Visa aktning för Bubblan, på det att du må leva länge i landet internet.
Se: Ur Flödet skall födas ett prästerskap som leder folket genom industrikapitalismens dödsryckningar till det förlovade land där allting är gratis utom socialamedier-konsulter. Du skall känna prästerskapet på det heliga ordet Jaiku och visa dem vördnad genom retweetens helgade handling.

5. Du skall icke dräpa en historia.
Säll är den som låter storytellingen bli sin ledstjärna. Men framtidens port slår igen framför ansiktet på den som i gammelgnetig iver petar sönder memens tunna trådar med krav på källkritik och faktakoll. Du skall icke låta journalister av tryckpressens förlorade stam komma vid dig.

6. Du skall icke begå äktenskapsbrott.
Det är det samma som att du icke skall bege dig kring i världen utan att checka in. Transparensen är ditt enda riktmärke och du skall vila tryggt i övervakningens famn i förvissning om att den sköts av gigantiska företag som självklart aldrig skulle kompromissa med din personliga integritet, för det är bara stater som gör sådant. Du skall alltid vara tacksam, ty allting blir gratis.

7. Du skall icke bruka ordet stöld.
Begreppen ‘stöld’ och ‘stjäla’ skall hållas för orena och i stället skall du alltid tala om att ‘dela’ eller ‘remixa’ det andra skapat och som du vill ha. Allt mänskligt av neostam har en given rätt till allting på internet.

8. Du skall icke twittra falskt (i alla fall inte för ofta).
Även den som har en neosjäl av adamant skall stundtals gripas av tvivel: Är detta sanning? Gör jag rätt i att retweeta denna skandalhistoria? Tar jag mitt ansvar för Flödets renhet? Men vila trygg, du vita lilja av framtidens frö, ty Flödets kraft är större än din och i retweeten finner en neo sin tillfykt. Retweeten är sanning in potentia och den äkta sanningen finns förstås endast i crowdsourcingens hjärta. För vem skall väl döma ett helt folk om inte Internet?

9. Du skall icke ha begär till Googles kundtjänst.
Det höves icke den neo som ej skådat sanningen i de hemliga nätverkens vibrerande memverkstäder att finna närheten till nätets giganter. Sök ej att tvinga in de nya företagens oändliga godhet i de gamla företagens ondsinta mall. Vila i vissheten om att en dag skall allt uppenbaras och föreningen mellan dig och Google bli närmare än du någonsin drömt om.

10. Du skall icke ha begär till din nästas Klout.
Avundsjuka är en dödssynd i den nya sköna värld där vi delar allting på ett ungefär nästan rättvist. Klouts upphöjdhet lämpar sig för den vanlige neon för dyrkan endast. Må de sant visa forma kloka texter kring inflytande på inflytandet i den sfär av svenskspråkiga twittrare som utan att själva veta om det är subredditfjärilen i framtidsorkanens hjärta. Böj edra huvuden i vördnad.

Annonser