Etiketter

, , , ,

Så kom beskedet att Kristdemokraterna åter igen lyckats blockera frågan om att avskaffa tvångssteriliseringen av transsexuella. I dag är lagen sådan att den som vill ha ett juridiskt könsbyte måste vara steril och alltså inte ha möjlighet att på något vis skaffa egna biologiska barn. Den som inte vill genomgå dessa operationer får automatiskt nej på en ansökan om att ändra sitt juridiska kön.

Tydligen är frågan oerhört komplicerad. För enkla själar som undertecknad är det enkelt: det är inte statens uppgift att bestämma över folkets fortplantningsorgan. Vi har prövat den vägen förr och den går bara i en, väldigt obehaglig riktning. Det finns liksom ingen naturlig gräns för när man ansat färdigt på folkstammen, utan det fortsätter gärna med fler grupper som genpoolen nog hade klarat sig bättre utan, och kanske de där konstiga också och de…

Det är oerhört cyniskt att på detta vis låta ett litet religiöst parti diktera villkoren för människor som på så många sätt redan är utsatta. Anledningen att Alliansen väljer denna väg är förstås simpel röstmaximering. De transsexuella och de som brinner för deras rättigheter bedöms vara färre än de konservativa och möjligen transfoba väljare som är KD:s kärnväljare. Och KD måste klara nästa val för att Alliansen skall hålla och få regera en mandatperiod till. Politiker som vill regera kan inte kosta på sig alltför många principer, antar jag. Rickard Söderberg skriver bra om saken här.

Sådant här gör mig illamående. Personligen vill jag avskaffa de könade personnumren, låta vuxet folk få heta som de vill och hålla statsmakten borta från operationssalar och underliv. Men jag är så förfärligt radikal.

Annonser