Etiketter

, , , ,

Värdegrund är det viktigaste som finns. Fina och riktiga värden som alla kan nicka instämmande till – viktigt ju! Alla verksamheter och utbildningar och föreningar måste ha en tydlig värdegrund, nedskriven och kopierad i fyra exemplar. Det är det viktigaste med värdegrunden, att den finns nedskriven. Det kallas väldokumenterat värdegrundsarbete. Viktigt!
I ett samhälle där folk håller sig med någon form av personlig etik eller moral behövs inga värdegrunder. I exempelvis ett samhälle där det ses som arbetsgivares plikt och rättighet att fostra sina vanartiga anställda kommer värdegrundsarbetet att anta ständigt mer mardrömslika skepnader i form av gruppandningsövningar och pedagogiska spel.
Ordet värdegrund bär inom sig hela förklaringen till sin egen obehaglighet. För grunda värden är just vad det handlar om.

Annonser