Etiketter

,

Årets mörkaste dag. Ingen kringgärning, så kanske vi klarar oss. Kanske.
Uppdatering: Jag hade sett fel i min Almanack, upptäcker jag till min bestörtning. Så ingen kringgärning i morgon! Viktigt – solen kan annars fastna i sin bana.

särskrivning
Ett fult ord för ett fult fenomen. Nog känns det som att särskrivandet ökar. I den allmänna språkliga utarmning som är en följd av grundskolans nolltolerans mot kränkthet och därmed sammanhängande tolerans för vilka fel som helst, är det dock svårt att avgöra.
En vanlig förklaringsmodell är att det hänger samman med det engelska inflytandet på vårt språk, eftersom många ord som är sammansatta i svenska, inte är det på engelska. Det kan säkert vara så. I en del fall är det nog en överdriven strävan att skriva fint som får den förargliga effekten att man i stället skriver fult isär.
Men det riktigt, riktigt obehagliga ligger i att föreställa sig hur flitiga särskrivare pratar. För om de talar som de skriver, då kommer svenskan snart att vara ett staccatospråk av avbrutna ord och märklig satsmelodi.
Om nu någon läsare tycker att det inte spelar någon roll om man skriver ihop eller isär, för att det viktigaste är att man förstååår, så tycker jag att vederbörande kan gå och baka klenor utan att följa receptet.

Annonser