Etiketter

,

Det finns folk som vill mota mörkret med positiva tankar. De använder märkliga ord.

pepp
Pepp är ett extremt svårhanterligt ord. Inte nog med att det låter som ett allmänt sport- och dagisläte – det används ofta också i den bestämda formen ‘peppen’ vilket åtminstone i mina öron förlänar det en viss air av överjordiskhet. Peppen ser dig, ifall du bölar eller tjurar… Grammatiken är lite oklar, men om jag förstått saken rätt skall man bli peppad av andra, känna peppen och bli pepp i sig själv.
Pepp hör intimt samman med utropstecken. Så ovanpå själva peppigheten kommer alltså dessa skriftspråkets små skrikiga tonåringar. Ofta mer än ett åt gången också: Pepp!!
Peppen är allestädes närvarande i de sociala medierna. Personligen har jag stora problem med att få uppmaningen Pepp! som svar på något tvivel eller någon liten deppighet. Vad skall man svara? Tack pepsamma? Eller peppelipepp på dig också?
Med sin laddning av positivt tänkande, hurtighet och käck sportighet borde pepp vara som gjort för ironisk transformation, men det är något med ordet som gör att det inte riktigt låter sig förflyttas längs med ironiskalan. Peppen sprider osäkerhet omkring sig. Kanske är det det som är meningen. Peppen är som tomten.

Annonser