Etiketter

, ,

Det är bara ett par veckor till med växande mörker, sedan vänder det, konstaterade den överpositive maken i dag. Det har han visserligen rätt i. Men det märks ingen skillnad förrän i februari.

projekt
Från början var ett projekt något som var avsett att hantera extraordinära uppgifter i en verksamhet, det vill säga uppgifter som var av engångskaraktär och som den vanliga organisation inte var utformad att klara av. Så, en speciell arbetsform för speciella behov. Klart avgränsad från den ordinarie verksamheten och med tydligt början och slut.
Sedan hände något. Projekten blev större. De började äta upp varandra. Mindre livskraftiga projektformer dog ut och ersattes av muterade projektstyrningssystemskloner. När företagen insåg att projekten var parasitära livsformer var det i många fall redan för sent. Projekten hade tagit över hela organisationen och det var omöjligt att utföra något arbete på annat vis än i projektform. Livsformen spred sig med blixtens hastighet till offentlig sektor, där den korsmuterade och slog ut hela ekosystem.
I dag har projekten integrerat sig så djupt i de flesta verksamheter att det förmodligen skulle ta död på moderorganisationen om de utrotades. Ingen vet längre var projekten slutar och den faktiska verksamheten börjar. Ledningsgruppen för den här planeten har påbörjat ett projekt för att säkerställa omfattningen och utbredningen av problemet, samt föreslå en verksamhetsplan och kommunicera ut denna i organisationen. I projektform.

Annonser