Etiketter

, , ,

Det var i oktober för ett år sedan. Snön hade redan lägrat sig över riket och det var lika mörkt då som nu.

teppanyakihäll
Ett reportage i DN Bostad fick alla tyckare på tårna. Om reportaget i sig sades mycket, men låt oss helt enkelt konstatera att det var uselt: språkligt, innehållsmässigt och attitydmässigt. Men redan i första meningen efter ingressen dök den upp: teppanyakihällen.
Något japanskt och något som man lagar mat på – det kunde vi utläsa av texten. Men sedan blev det besvärligt. Var teppanyakihäll något man borde känna till? Det är så svårt med livsstilsmarkörerna: ibland måste man känna till dem, men förkasta dem. Ibland måste man ha haft dem före alla andra och nu betrakta dem som ”klassiker”. Ibland är de ironiska. Ibland hör de till fel livsstil och måste förkastas utan besiktning och då passar det att skrocka om att man aldrig hört talas om dem ens. Vilken sort var teppanyakihällen?
Det klarnade så småningom. Teppanyakihällen var bara för riktigt kissenödiga livsstilare och förvandlades över en helg till en ironisk omskrivning för ”försöka för mycket att vara originell fast man bara är rik”.

Annonser