Etiketter

På den tiden det ännu fanns ål i vattnen (och inte bara sorgliga rester av en art på ruinens brant) runt Skånes kuster fiskades denna ofta i mörker. Höstens dunkel fick då en mening och blev till ett ålamörker. Dagens otäcka ord är dock ljustrat från Twitter, tack vare Stellan Löfving.

bindningstid
Bindningstid är något som konsumenter sällan vill ha och som leverantörerna av diverse tjänster oerhört gärna vill ha. Det är en hästmedicin mot det som företagare fruktar mest av allt: fri konkurrens. Med bindningstider får man snabbt och enkelt ned rörligheten hos konsumenterna och behöver inte lägga en massa resurser på kundvård eller på att leva upp till kundernas krav. Drömmen är att ett annat företag tillhandahåller en vara som kunden väldigt gärna vill ha och har svårt att tillskansa sig på annat vis än att gå med på just en bidningstid. Det är därför så många chefer i teleoperatörsbranschen vrider sig på sitt nattläger och vällustigt suckar ”Åh, Apple!”
Bindningstid är ett gammalt ord med anor långt bak i feodaltiden. På den tiden kunde en livegen bonde byta bort sin vanliga livegenskap mot en så kallad ‘bindetijd’. Under bindetijden förväntades den livegne bonden arbeta halvannan gång så mycket som de normala dagsverkena. Han förband sig också att ‘intet ont om sin herres leverne yppa, ej ens i goda venners lag öfver en halva brännevin må han låta sin truth löpa ock undslippa sig hellre icke hvad fiffighet om sin syssla vara månde’. Om bonden överlevde och klarade kraven kunde han efter en tioårig bindetijd genom tingsutslag göras till fri man, men det tycks ha varit ovanligt att någon klarade det.

 

 

Annonser