Etiketter

, , ,

Jag läser hos Kristina Alexandersson om att Wikipedia har börjat tyna bort. Orsaken är helt enkelt brist på folk som vill engagera sig och bidra till det kollektiva uppslagsverket. Kristina och andra har spekulerat i om orsakerna till det här och funderat på om det för svårt att engagera sig i Wikipedia, för mycket regler och för svårt att hitta oskrivna ämnen? Behöver Wikipedia bli hippt igen?

Personligen tror jag att förklaringen är lite mer besvärlig än så. Jag tror att de som vill vara wikipettrar redan är det. Man börjar alltså närma sig ett osynligt tak och det blir svårare och svårare att fylla på leden när folk tröttnar och drar vidare till nya projekt. Och det är inte bara Wikipedia som kommer att få känna av det här. Det finns en skara nätanvändare som är oerhört aktiva, deltagande och bidragande. När de engagerar sig byggs projekt, communities, nya sociala tjänster. När de svärmar kan projekt, communities och sociala tjänster dö lika fort. Sedan finns det en annan skara som är mycket större och det är folk som är mycket mer mottagande, lyssnande och, om man så vill, passiva.

Folk vänjer sig vid sådant som finns enkelt till hands. Och de som växer upp i dag är så vana vid att Wikipedia finns där på nätet. Jag skulle gärna göra en liten undersökning bland ett gäng niondeklassare och se vem de tror gör Wikipedia. Jag är långt ifrån säker på att majoriteten vet hur det går till, nämligen.

Wikipedia är en del av en ny sorts ekonomi, där vissa delar är på väg att avkommersialiseras. I ett hyperkapitalistiskt överflödssamhälle som vårt finns rika möjligheter till missförstånd kring hur ideella, kollektiva projekt egentligen fungerar. Basen för projekt som Wikipedia är att den som använder också skall bidra. Basen för kommersiella projekt är att du betalar för att använda. Det är ett pedagogiskt problem som måste lösas. Det går inte att omforma alla människor till att bli wikipettrar. Men det går heller inte att förutsätta att en en liten grupp engagerade skall slita ut sig till förmån för en stor mängd människor som faktiskt fungerar som parasiter. För då dör Wikipedia.

Annonser