Etiketter

, , , , ,

Det är Earth Hour i dag, vilket har blivit svårt att missa. Kampanjen är förstås värsta sortens slacktivism – den syftar till att höja medvetenheten kring problem som alla redan känner till. Det enda som måhända är fånigare än att släcka ljuset i kväll är de arga unga män som stolt deklarerar att de minsann skall köra varenda elpryl i huset just den tiden.

Min fullständigt orubbliga övertygelse är att det finns inga miljöproblem som inte är samhällsproblem. Hur vi har det med naturen speglar hur vi har det med varandra. Därför har jag också lite svårt med den svenska mentaliteten där miljömedvetenhet har blivit någon slags statusspel med poäng för antal rundor till sopstationen och antal lågenergilampor. Medvetna konsumenter väljer ekologiska livsmedel och känner sig duktiga, när den bistra sanningen är att en konsumtion på dagens västvärldsnivå kommer att tömma ut världens resurser och försvåra mänsklighetens överlevnad.

Generellt sett är jag alltså inte så mycket för miljöåtgärder som mest syftar till att stilla det egna samvetet. Samtidigt lär det ju inte bli någon action alls om ingen av oss gör någonting. Här nedan följer alltså trots allt sex små förslag på saker man kan göra i stället för att släcka lyset. Observera att listan är baserad på mina personliga åsikter samt ungefärligen på vad som i nuläget kan anses vara beprövad kunskap. Vilken lat och defaitistisk kärnkraftskramare som helst kan plocka sönder den i småbitar utan att anstränga sig över hövan.

1. Engagera dig. På riktigt, alltså. Gå med i en aktivistgrupp eller organisation som arbetar för miljön, på global eller lokal nivå. Tjata på EU-parlamentariker om fisken (den tar slut) eller engagera dig för globala klimatavtal som inte är skämtsamma på det vis de nu är.

2. Jobba lokalt. Det är inte omodernt att jobba med små, lokala frågor. Gå samman med andra som också vill bevara badsjön mot övergödning eller skydda landskapet mot gruvbolagens hänsynslösa exploateringar. Se bara upp för naturskyddssyndromet – man kan inte säga nej till allt och hoppas behålla sin trovärdighet.

3. Handla på nätet. På grund av transportfirmornas galopperande idiotisyndrom finns visserligen risken att det blir fler transportmil än om du själv kört till affärerna, men poängen är inte den, utan att du handlar mindre. Webbutiker inbjuder till ett strukturerat och genomtänkt shoppande, i motsats till fysiska butiker, där risken för impulsköp är större.

4. Planera mathållningen. Tricket är att varken småhandla eller storhandla, utan lagomhandla. Med koll på vad som finns hemma i kyl och frys minskar risken för att behöva slänga mat. Och det går fint att handla ekologiskt och närodlat, efter egen ekonomi och övervägande. För även om till exempel KRAV-märkt inte alltid är det bästa miljöalternativet, så är det ofta mycket bättre än omärkt. Man kan också passa på att gynna gårdsbutiker eller andra småproducenter som levererar kvalitet.

5. Köp hållbar teknik om du har råd. Elektronik är mycket råvaru- och energikrävande och även återvinningen av komponenter kräver mycket energi. Därför finns det all anledning i världen att köpa en mobil som man kan leva med några år och en teve som inte pajar omedelbart.

6. Energisanera hemmet. Vi behöver spara minst lika mycket som vi behöver utveckla nya energislag. Annars kommer vi i panik att rusa från fossilbränsleberoende till kärnkraftsberoende. Att byta till lågenergialternativ sparar ju för all del även pengar i den egna budgeten. Smarta system som styr belysningen, värmeåtervinning på ventilationen eller bättre isolering av vinden – det finns ganska mycket att göra som faktiskt gör skillnad.

Det blev ju en präktig lista. Se den som en hjälp att inte fastna i vare sig slacktivismträsket eller defaitistdjungeln. Men framför allt: tänk själv.

Annonser