Etiketter

, , , , ,

I veckan lanserade så Rupert Murdoch med vänner den omtalade iPadtidningen The Daily. I brist på padda har jag inte läst skapelsen, men tillåter mig ändå att komma med en och annan fundering kring dess eventuella betydelse.

I stora stycken vill jag (som så ofta) instämma med Fredrik Strömberg och tänker därför citera ett rejält stycke från Fredrik & Medierna: ”Jag tror följande – om den här produkten hade kunnat produceras och säljas för en lokal marknad hade den varit makalös. […] Men nu tillbaka till poängen – jag tror inte på rikstäckande nyhetsprodukter längre, inte där och inte här. Det är ett total ”mellan stolarna”-läge på dem och samma sak här. Jay Rosen på NYU brukar prata om ”the view from nowhere” – och det gäller även här. Visst, tidningar som USA Today har haft stor framgång med sin icke-lokala strategi, men det här är en helt annan distributionsvärld.”

Jag tror att detta är extremt mycket på bollen. Eftersom jag själv jobbar med lokala nyheter är jag part i målet, men vem är inte det i de här diskussionerna? Min bestämda uppfattning är att folks behov av nära, begripliga och mänskliga nyheter snarast ökar. Världen är ett oroligt ställe och för att orka med den söker flockdjuret människan bättre kontakt med sin närmaste omgivning. För de flesta människor är denna omgivning, eller den utökade flocken, ännu geografiskt baserad. Lokala nyheter har alltså framtiden för sig, men hämmas mer än många andra nyhetskategorier av tekniska utmaningar eftersom läsarskaran är extremt heterogen, exempelvis när det gäller vanor och utbildning.

Det som jag vill kalla mellannivån är emellertid den som allra snabbast verkar tappa sitt grepp om läsarna. Intresset för det lokala matchas av ett växande intresse för globala, heta nyhetshändelser. Det är att gravt underskatta sina potentiella läsare om man tror att det bara är ett fåtal som nu intresserar sig för Nordafrika, exempelvis. Riksnyheterna uppfattas däremot ofta som irrelevanta och dessutom hinner folk tröttna på dem, eftersom alla medier tröskar samma saker med ”egna vinklar”.

Historiskt sett är mellannivån dessutom en nivå som har ändrat sig mycket. Nationen, riket, landskapet – det är nivåer som har intresserat makteliten men som har tagit mycket lång tid på sig att tränga in i folkflertalets medvetande. Tanken på riksnyheter hänger alltså samman med tanken om att folk bör intressera sig för det område som makten avgjort utgör en enhet – men det är långt ifrån självklart att folk faktiskt gör det.

Som ni märker väljer jag att bortse från formatet. Det är så många andra som går loss på app kontra nätet och på Apples universum och på tekniska notater om hur varje detalj fungerar, så det gör nog ingenting om jag hoppar just den biten, tror jag.

Annonser