Etiketter

, , , , ,

Många i mitt flöde protesterar i dessa dagar mot att PayPal stängt av Wikileaks konto, genom att själva avsluta sina konton. Jag har aldrig haft något PayPal-konto, men det finns all anledning att fundera över det här med institutionerna som hanterar våra pengar. I ett genomkapitalistiskt samhälle som vårt sitter de på oerhört mycket makt.

Inom media diskuteras ofta konsekvensneutralitet – det vill säga, kan man publicera allting utan att ta ansvar för de konsekvenser detta kan få i folks liv? Man kan gott säga att Wikileaks (som inte är journalistik – allt som är gott och/eller intressant är faktiskt inte det ;)) representerar den ena ytterligheten genom sin stenhårda hållning att det som är sant också skall tåla ljuset. Jag, som jobbar med extremt lokal journalistisk, befinner mig på många sätt i andra änden. Till syvende och sist handlar det här mycket om varje enskild journalists egen etik.

Men bankerna och betaltjänsterna, de borde verkligen diskutera konsekvensneutralitet. I dag är många finansiella aktörer enligt min menig alltför benägna att hålla med den som har mest muskler. Och det är fullständigt förödande. För säga vad man vill, nog är de tråkigt att bli uthängd i media om man exempelvis är helt oskyldig till ett brott, men att få alla sina tillgångar frysta är någonting helt annat.

Bankernas och betaltjänsternas villighet att ställa sig på den starkaste maktens sida gör dem helt enkelt till lydiga vapen. I en global värld med anspråk på rättvisa och en möjlighet för olika åsikter att göra sig hörda behövs neutrala banker. För visst, banker som skyddar sina kunder riskerar att skydda också riktiga skurkar. Men det är inte bara Wikileaks som drabbas av stängda konton och frysta tillgångar. Det är också en massa hjälporganisationer och en betydande mängd helt vanliga personer som råkar ut för bankernas överförsiktiga vilja att vara starka stater till lags och tillämpa den senaste ”antiterrorlagstiftningen”. Kanske är det dags för den schweiziska banksekretessen att ta lite nya tag?

Annonser