Etiketter

, , ,

Så här en bit in i valåret kan man konstatera att polarisering är ett alldeles för milt ord för vad som händer i den offentliga debatten. Det är bättre och sämre och förbättring eller försämring till total leda. Till och med vädret görs till en politisk fråga.

Om någon politiker försöker sig på att reda ut en fråga lite opartiskt får hon genast smäll på fingrarna: Ja, ja, så ni har tänkt att ni skall bygga en ny sopstation och nu försöker ni avgöra vilken plats som ger minst störningar – men blir det bättre eller sämre för vaaanligt folk?

Ja, visst skall vi ha ordentliga ideologiska skillnader mellan partier och politiker i olika läger. Men då skall det vara just det, grundläggande ideologiska skillnader som genomsyrar det partiets eller den politikerns ord och handlingar. Inte ytliga för- eller emotlistor som bara tjänar medias behov av tillspetsning och vinkling.

En starkt polariserad debatt döljer ofta att det egentligen inte är så stor ideologisk skillnad. Tomma tunnor skramlar mest, som bekant.

Annonser