Etiketter

, ,

Att vara liberal är på många sätt att utkämpa ett ständigt pågående tvåfrontskrig. På ena sidan står paternalister som så gärna vill ta hand om alla människor som inte förstår sitt eget bästa. På den andra står samhällsbärarna som så gärna vill styra alla människor som inte förstår sitt eget bästa. En grundläggande misstro till människan har de gemensam. Ja, utom till vissa utvalda människor då förstås.

Vill man kalla sig liberal får man ta det obehaget, att alla tycker man är besvärlig. Man har över huvud taget ingenting att göra med tvångsmetoder, misstänkliggöranden och övervakning av oskyldiga medborgare. Batongkramarna får helt enkelt hitta annan politisk hemvist och mer om detta kan ni läsa här. Att vara liberal är att erkänna att allting inte är politikernas territorium. Att alla beslut inte fattas i demokratisk ordning av laga valda representanter med passerkort till kommunhuset. Att varje situation kräver sin egen lösning och att varje människa har sina egna behov och idéer. Herre jösses att man skall behöva skriva sådant här…

Annonser