Etiketter

, ,

Jo, jag vet att det finns mycket att säga, men den generella diskussionen om bistånd kan vi ta en annan gång. Katastrofen i Haiti har bara börjat, eftersom vi talar om ett genomkorrumperat land där otroligt många människor inte har det mest nödvändiga.

Jag har valt att skänka pengar till Läkare utan gränser. De finns på plats och har under många år visat sig motståndskraftiga mot såväl politiska påtryckningar som intern korruption. Ge vad du kan.

Så gör du för att stödja Läkare utan gränser:

Plusgiro: 90 06 03-2
Bankgiro: 900-6032
SMS: skicka ordet LIV till 72990 (50 kr)

Annonser