Etiketter

, ,

Saab lägger ned och det ligger mycket mörka moln över Köpenhamn. Rätt många människor står inför arbetslöshet och världen får fortsätta wobbla vidare mot en allt sämre miljö, för människan likväl som för andra arter.

Nu tillhör jag inte dem som tycker att en bilfabrik är för evigt. Strängt taget tycker jag nog att fler bilfabriker behöver lägga ned och att det är högt på tiden – för att inte säga över tiden – att vi få en bilindustri som kan producera de fordon vi kommer att behöva i framtiden, i stället för bilar som var innovativa 1932.

Jo, jag har medkänsla med fabriksarbetarna som nu blir arbetslösa. Jag jobbar själv i en bransch med osäkra anställningsförhållanden och vet hur påfrestande det är att hela tiden behöva söka sig vidare, utbilda sig, flytta och tänka om. Det är bara att hoppas att några kreativa viljor frigörs ur det som har varit Saab i Trollhättan. GM är ett typexempel på de USA-baserade internationella bolag som är helt oförmögna att fatta att världen utvecklas och att det inte längre går att köra på som förut och kräva stöd av regeringar världen över när lönsamhet inte infinner sig.

Klimatmötet är en annan femma. Att föråldrade industrier måste struktureras om, det må vara hänt, men att världens ledare inte kan enas om en basal inriktning för att möta den klimatförändring som definitivt är på gång, det är oroväckande. Gårdagens smärta väger lätt mot en framtid som kan stympas på grund av vår egen tids brist på politisk vilja.

Annonser