Vad är det med mänskligheten och vår morbida fascination inför att dela upp folk i grupper? Onda och goda, svarta och vita, vi och dem. Driften att göra detta är så stark att vi fortsätter med det, långt efter att alla empiri visat att det inte finns fog för en viss uppdelning. Nedan några exempel.

– Folk i Vellinge kommun tror att det är skillnad på folk födda i Sverige och folk födda annorstädes. Om detta kan man säga mycket, av vilket det mesta redan sagt.

– De som tror på massövervakning tycks tro på en rimlig uppdelning mellan de övervakade och de övervakande. Å ena sidan en knappt kontrollerbar pöbel vars minsta göromål bör följas i detalj. Å andra sidan en upplyst elit som kan syssla med denna övervakning och kontrollera massan utan att själva göra sig skyldiga till minsta lilla snedsteg. Eller?

– Mest skillnad är det ju förstås på män och kvinnor. Skulle det till följd av olyckliga idéer om jämlikhet och människors lika värde bli mindre skillnad på dem, så får man tar till annan ammunition och då hamnar plötsligt alla ””normala”” (det räcker inte med en omgång citattecken till detta förhatliga ord) män och kvinnor på samma sida och på andra sidan skranket hamnar de ””onormala””: hbt-personer och så där. Huvudsaken är att det är skillnad.

Ett klot. En värld. Samma etik för oss alla. Hur svårt kan det va!?

Annonser