Jag kan gärna deklarera att jag aldrig någonsin och under vilka omständigheter det vara må, tänker sätta mig i samma båt som Sverigedemokraterna. Men frågan är om det gör någon nytta? Det är ju inte jag som är problemet. Problemet är och förblir att vi låter SD sätta agendan och att makt är viktigare än sanning, rätt och heder för många av våra politiker.

Att ge efter för SD handlar om så mycket mer än om invandringspolitik. Det handlar om att godkänna idén om ett homogent samhälle och tanken att vi blir lyckligare ju mer lika vi är. Det handlar om att man vill rensa bort folk kulturer som ”inte passar in”. Det SD och deras likasinnade säger är att nationalstaterna utgör en naturlig, önskvärd och oföränderlig uppdelning av mänskligheten.

Man får inte ge upp. Det gör inte exempelvis Trollhare och Amanda Brihed. Jag ger inte heller upp, men just i dag hänvisar jag gärna till dessa två brinnande andar som vet så mycket mer än jag gör om normförtryck, eftersom de känt det på sin egen hud. Det är det här det handlar om. Också.

Annonser